Back

Hvad koster en receptionist

Hvad koster en receptionist

Outsourcing af Telefonpasning vs. Ansat Receptionist: En Økonomisk og Kvalitetsmæssig Overvejelse

I en verden, hvor kundeservice er et afgørende element for forretningsmæssig succes, står mange virksomheder over for et vigtigt valg: Skal de ansætte en receptionist eller outsource telefonpasningen? Dette indlæg vil guide jer gennem de økonomiske og kvalitative aspekter af disse muligheder.

Økonomisk Sammenligning

Lad os først se på de økonomiske aspekter:

  1. Ansat Receptionist: En ansat receptionist koster minimum 21.661 DKK per måned. Oveni dette kommer sociale omkostninger på 1,45%, hvilket bringer den samlede månedlige udgift til ca. 21.986 DKK.

  2. Outsourcing af Telefonpasning: Her koster det 310 DKK for de første 20 opkald per måned og derefter 11 DKK per ekstra opkald.

Lad os antage, at virksomheden modtager et gennemsnitligt antal opkald per måned. Vi kan beregne breakeven-punktet, hvor omkostningerne ved at outsource telefonpasningen bliver lig med omkostningerne ved at have en ansat receptionist.

Beregning: Samlede omkostninger ved outsourcing=310 DKK+11 DKK×(Antal ekstra opkald) Samlede omkostninger ved receptionist=21.986 DKK

For at finde breakeven-punktet: 310 DKK+11 DKK×(Antal ekstra opkald)=21.986 DKK

Lad os løse denne ligning.

Kvalitetsmæssige Overvejelser

Mens økonomien er vigtig, er kvaliteten af kundeservice lige så afgørende. Outsourcing af telefonpasning betyder ikke nødvendigvis en reduktion i servicekvaliteten. Moderne outsourcingfirmaer tilbyder:

  • Professionelt trænede operatører, der forstår jeres virksomheds værdier og budskaber.
  • Tilgængelighed uden for normale arbejdstider, hvilket øger jeres kundeservices rækkevidde.
  • Fleksibilitet til at skalere op eller ned afhængigt af callvolumen, hvilket kan være særligt nyttigt i højsæsoner eller ved særtilfælde.

Konklusion: En Værdifuld Investering

Outsourcing af telefonpasning kan være en økonomisk fordelagtig løsning, som ikke går på kompromis med serviceniveauet. Med den rette outsourcingpartner kan I opretholde en høj servicekvalitet, samtidig med at I sparer betydelige omkostninger sammenlignet med at ansætte en fuldtidsreceptionist.

Lad os nu beregne breakeven-punktet for at give et klart billede af, hvor mange opkald der skal til, før outsourcing bliver den mest økonomisk fordelagtige løsning.


Jeg vil nu udføre en simpel beregning for at bestemme breakeven-punktet.

Breakeven-punktet, hvor omkostningerne ved outsourcing af telefonpasning er lig med omkostningerne ved at ansætte en receptionist, opnås ved cirka 1971 ekstra opkald om måneden (oveni de første 20 inkluderede opkald). Dette betyder, at såfremt jeres virksomhed modtager færre end 1991 opkald om måneden, vil outsourcing økonomisk set være den mest fordelagtige løsning.

Det er vigtigt at bemærke, at denne beregning ikke tager højde for yderligere variabler, såsom sæsonmæssige udsving i opkaldsvolumen eller specifikke behov i jeres branche, men den giver et solidt udgangspunkt for at vurdere, hvilken løsning der passer bedst til jeres virksomhed.

Outsourcing af telefonpasning tilbyder ikke kun en økonomisk fordel, men også en fleksibilitet og professionalisme, der kan matche, og i nogle tilfælde overstige, hvad en intern receptionist kan tilbyde. Ved at vælge den rette partner kan I sikre, at jeres kundeservice forbliver på et højt niveau, mens I opnår betydelige besparelser.

Blogindlæg: Effektivisering af Kundeservice – Outsourcing vs. Intern Receptionist

Introduktion

I en verden, hvor kundeservice er afgørende for virksomheders succes, står mange over for et vigtigt valg: Skal man ansætte en intern receptionist eller outsource telefonpasningen? Dette indlæg undersøger de økonomiske og kvalitative aspekter af disse to valgmuligheder.

Økonomisk Overvejelse

Lad os først se på de økonomiske aspekter ved begge muligheder. En ansat receptionist koster minimum 21.661 DKK per måned. Når man tillægger de sociale omkostninger på 1,45%, bliver de samlede månedlige udgifter ca. 21.986 DKK.

Outsourcing af telefonpasningen koster 310 DKK for de første 20 opkald per måned, med en yderligere omkostning på 11 DKK per ekstra opkald. Ved at foretage en simpel beregning kan vi fastslå, at breakeven-punktet – hvor omkostningerne ved outsourcing svarer til omkostningerne ved en intern receptionist – ligger ved cirka 1971 ekstra opkald om måneden.

Kvalitetsmæssig Betragtning

Ved outsourcing af telefonpasningen kan virksomheder nyde godt af professionelt trænede operatører, som forstår virksomhedens værdier og budskaber. Derudover er der ofte tilgængelighed uden for normale arbejdstider, og mulighed for at skalere op eller ned afhængigt af callvolumen.

Konklusion

For virksomheder, der modtager et moderat antal opkald, kan outsourcing være en økonomisk fordelagtig løsning uden at gå på kompromis med servicekvaliteten. Med den rette outsourcingpartner kan man opretholde en høj servicekvalitet, samtidig med at man opnår betydelige økonomiske besparelser sammenlignet med at ansætte en fuldtidsreceptionist.